tisdag 31 maj 2011

Uppdatering angående mail/Update regarding Mail

  Jag tar det på svenska först! Till er som mailar och frågar om ibs, tusen tack för alla frågor. Fortsätt och följa bloggen och ställ frågor, så svarar jag så gott jag kan.
Men nu till det negativa, även om det inte står i texten under så är det inte okej med tiggeri! Jag skriver på min egna bekostnad än så länge även om bloggen är vinst drivande. De få ören som kommer in genom annonserna är igenom google och de väljer vad annonserna ska handla om och ni väljer själva om ni vill kika in på sidan. Den som inte har uppfattat trots jag har skrivit det i bloggen så är jag inte direkt gjord av pengar. Min lön består av aktivitetsstöd just nu och som ni säkert förstår är det ingen stor summa. Jag skänker därmed inte bort min inkomst till någon välgörenhet som min situation är just nu. Min blogg är till för att hjälpa er andra med ibs, magbesvär och försöka få en större förståelse. Att skriva ett mail där man visar sig ha förlorat sitt hus i en dålig investering på flera miljoner, ger knappast ett bra intryck! Att man bara snappat upp en mail adress utan att ens ha någon som helst förståelse för bloggen och sedan tigger om pengar är helt fel och det är inte okej!
Ni som följer min blogg har säkert sett att jag har skrivit att om jag en vacker dag får råd med något utöver att klara sina räkningar, så ska jag använda det till och få större förståelse angående ibs. Det är alltså bara en dröm och kunna resa runt. Varför jag ens förklarar min ekonomi är mest för ärlighet även om det är något väldigt privat. Ja, jag är fattig! Jag blir uppriktigt ledsen av att se när man får mail och där personen uppenbarligen inte har någon som helst koll på varför jag skriver.
Till er andra som läser och kommenterar av ärlighet och vänlighet, stort tack! Det är tack vare er jag orkar fortsätta skriva

I take it in Swedish First! To those of you who email and ask about ibs, thank you for your questions. Continue and follow the blog and ask questions, I answer as best I can.

But now the negative, even if it is not in the text below, it's not okay to begging! I write at my own expense so far, although the blog is profit driven. The few pennies that come in through ads through google and they choose what ads should be about and you choose if you want to check out the page. Anyone who has not understood although I have written it in my blog, I'm not exactly made ​​of money. My salary is made up of activity support right now and as you can imagine, it's not a big sum. I give therefore not away my income to a charity that my situation is right now. My blog is here to help you others with ibs, stomach upset and try to get a better understanding. How to write an email which appears to have lost his house in a poor investment of several million, hardly gives a good impression! However, simply picked up an email address without even having any understanding of the blog and then begs for money is completely wrong and it's not okay!

Those of you who follow my blog have probably seen that I have written that if I one day can afford something out to manage their bills, so I'll use it to gain greater understanding regarding ibs. So it is only a dream and to travel around. Why do I even explain my finances are mostly for honesty, even if there is something very private. Yes, I am poor! I am truly sorry to see when you get mail and where the person obviously did not have any track of why I write.

For you others who read and comment on the honesty and kindness, many thanks! It is thanks to you I can keep writing


 Nyhet! Vill nå mig genom e post? Ställa frågor, ge förslag eller annat, kan du maila mig på levamedibs@live.se  Jag ska försöka kika in så ofta jag kan och besvara era frågor så gott jag kan. Jag kommer inte lämna ut era uppgifter utan detta är mer ett privat sätt för er som inte vill ställa frågor i bloggen eller har mer pinsamma frågor. Hot, rasism och hat accepteras inte, varken på bloggen eller via mail. 
Tiggeri är inte heller okej! Jag skriver på min egna bekostnad

New! Want to reach me by e mail? Ask questions, suggestions or otherwise, you can email me at levamedibs@live.seI'll try to check out as often as I can and answer your questions as best I can. I will not disclose your information but this is more a private way for you who do not want to ask questions in the blog or have been more embarrassing questions. Threat, racism and hatred are not accepted, either on the blog or via email. Begging is not okay! I write at my own expense

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar